Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp (Industrial Media Converters) 3Onedata, ORing, ICP DAS giá tốt nhất

Hiển thị 1–16 trong 94 kết quả

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng 10G Ethernet sang 1 cổng 10G SFP ORing ITGMC-111GP+

Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1G/10GBase-T and 1x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng Ethernet mở rộng ORing IMC-B111ETB-RJ45

Industrial mini type extended media converter with 1x100Base-TX to 1xEthernet extender, RJ45 socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng Ethernet mở rộng ORing IMC-B111ETB-TB

Industrial mini type extended media converter with 1x100Base-TX to 1xEthernet extender, Terminal block socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng Ethernet mở rộng ORing IMC-V111ET-TB

Industrial extended media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1xVDSL2, Terminal block socket

 

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang Multi-mode SC ORing IMC-111FB-MM-SC

Industrial mini type Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber

 

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-HV_EU

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-HV_JP

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-HV_UK

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-HV_US

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-LV

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-M12-HV_EU

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-M12-HV_JP

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-M12-HV_UK

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-M12-HV_US

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang multi-mode SC ORing IMC-P111FX-MM-SC-M12-LV

Industrial IEC 61850-3 Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber / 1x100Base-FX SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet sang 1 cổng quang single-mode SC ORing IMC-111FB-SS-SC

Industrial mini type Ethernet to fiber media converter with 1×10/100Base-T(X) to 1x100Base-FX fiber

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking
1 2 3 4 5 6

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp (Industrial Media Converters) 3Onedata, ORing, ICP DAS giá tốt nhất