Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang 3Onedata

Hiển thị 1–16 trong 23 kết quả

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 120ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-16E1RJ48C-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 120ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-16E1RJ48C-3FE+1FX

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-16E1RJ48C-4FE

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-16E1RJ48C-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-16E1DB37-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-16E1DB37-3FE+1FX

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 75ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-16E1DB37-4FE

Bộ chuyển đổi 16 cổng E1 75ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-16E1DB37-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 2M G.703 balance(120ohm) sang unbalance(75ohm) 3Onedata TLC703

TLC703:
2M G.703 balance(120ohm) to unbalance(75ohm) Converter

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 (75ohm) sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-4E1BNC-4FE

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 (75ohm) sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-4E1BNC-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 (BNC 75ohm) sang Ethernet 3Onedata MODEL7210

MODEL7210:
10/100M Ethernet to 4×E1 bridge, AC220V or DC-48V optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 120ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-4E1RJ48C-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 120ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-4E1RJ48C-3FE+1FX

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-4E1RJ48C-4FE

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-4E1RJ48C-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-4E1BNC-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-4E1BNC-3FE+1FX

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 120ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-8E1RJ48C-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-8E1RJ48C-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-8E1RJ48C-4FE

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 120ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-8E1RJ48C-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-8E1BNC-3FE+1FX

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 75ohm sang 3 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata 7310-8E1BNC-3FE+1FX

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 75ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-8E1BNC-4FE

Bộ chuyển đổi 8 cổng E1 75ohm sang 4 cổng Ethernet 3Onedata 7310-8E1BNC-4FE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet 3Onedata MODEL7211

MODEL7211:
10/100M Ethernet to E1 bridge, AC220V or DC-48V optional

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet 3Onedata MODEL7211A-220VAC

10/100M Ethernet to E1 Bridge

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1, FE1, RS-232/485/Ethernet, V.35, Quang 3Onedata