Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi và thu phát Wi-Fi công nghiệp

Bộ chuyển đổi và thu phát Wi-Fi công nghiệp

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi CAN sang Wi-Fi ICP DAS I-7540D-WF

I-7540D-WF CR
CAN to Wi-Fi Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2571

WF-2571 CR
Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572

WF-257 CR
Ethernet to Wi-Fi Bridge (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi ICP DAS IOP760AM

IOP760AM CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category A plug type)
IOP760AM-EU CR
Ethernet/UART to Wi-Fi Converter (with category E plug type

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP

RMV-760D-MTCP
MB TCP/RTU Data-Exchange With Wi-Fi Interface Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Wi-Fi(Ethernet) ICP DAS M2M-711D

M2M-711D Remote maintenance Wi-Fi Device Terminal Unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu phát Wi-Fi (Access Point) công nghiệp dùng trong nhà máy ICP DAS APW77BAM

APW77BAM CR
Wi-Fi Access Point (with category A plug type)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu phát Wi-Fi công nghiệp 3Onedata IAP2312N-2T

AP không dây công nghiệp 2.4GHz 3Onedata IAP2312N-2T

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ thu phát Wi-Fi công nghiệp ngoài trời 3Onedata IAP2600 Series

AP không dây băng tần ngoài trời công nghiệp 3Onedata IAP2600 Series

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ chuyển đổi và thu phát Wi-Fi công nghiệp ICP DAS, Nexcom