Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem)

Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem) hãng Four-Faith, ICP DAS, Cellular Gateway is a 3G or GPRS gateway for Ethernet or serial RS-232/485 interfaces. This device is suitable for industrial M2M applications.

Hiển thị 1–16 trong 76 kết quả

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS Alarm kết nối RS-232 + DIO ICP DAS SMS-530

SMS-530 CR Intelligent 3G SMS Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS SMS-531

SMS-531 CR Intelligent 3G Modbus SMS/Voice Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS SMS-534

SMS-534

Intelligent 3G SMS/Voice Alarm Controller (RoHS, include: 4G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS Alarm kết nối RS-232 + DIO ICP DAS GT-530

GT-530 CR Intelligent SMS Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS GT-534

GT-534 Intelligent SMS/GSM Alarm Controller (RoHS, include: 2G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS GT-531

GT-531 CR Intelligent Modbus SMS/GSM Alarm Controller (RoHS) (without microSD card )

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4500-2G

G-4500-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4500D-2G

G-4500D-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4500P-2G

G-4500P-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4500PD-2G

G-4500PD-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display and GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4511-2G

G-4511-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4511D-2G

G-4511D-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4511P-2G

G-4511P-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4511PD-2G

G-4511PD-2G CR 2G GSM Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4513-3GWA

G-4513-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4513D-3GWA

G-4513D-3GWA CR 3G WCDMA Power Saving PAC with Solar charger and LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5

Modem công nghiệp (GSM / GPRS / WCDMA (3G) / LTE (4G) IP Modem) hãng Four-Faith, Cellular Gateway is a 3G or GPRS gateway for Ethernet or serial RS-232/485 interfaces. This device is suitable for industrial M2M applications.