Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Router công nghiệp GPRS/3G/4G VPN + Wi-fi

Router công nghiệp GPRS/WCDMA (3G) / LTE (4G) VPN + Wi-fi Four-Faith,  Industrial cellular routers can connect up to 4 Ethernet devices to a single GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA interface

Hiển thị 1–16 trong 68 kết quả

Bộ phát Wi-Fi công nghiệp Four-Faith F5936

Bộ phát Wi-Fi công nghiệp Four-Faith F5936

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ thu phát Video thông qua LTE (4G) Four-Faith F-DVR200-L

Bộ thu phát Video thông qua LTE (4G) Four-Faith F-DVR200-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ thu phát Video thông qua LTE (4G)/WCDMA (3G) Four-Faith F-DVR200-FL

Bộ thu phát Video thông qua LTE (4G)/WCDMA (3G) Four-Faith F-DVR200-FL

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ thu phát Video thông qua WCDMA (3G) Four-Faith F-DVR200-W

Bộ thu phát Video thông qua WCDMA (3G) Four-Faith F-DVR200-W

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp 3G/4G Wi-fi Marketing Four-Faith F3936-3A36H

F3936-3A36H Media WIFI Operating Marketing Router

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE (4G)/LTE (4G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-L/L

F-DPU100-L/L Cellular (LTE, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE (4G)/WCDMA(3G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-FL/FL

F-DPU100-FL/FL Cellular (LTE/WCDMA, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , 1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE(4G)/LTE(4G) Wi-Fi VPN Four-Faith F-R200- FL/FL

F-R200- FL/FL Cellular (LTE/EV-DO, Dual- Module), WI-FI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , GPS(Option)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online LTE(4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi VPN Four-Faith F-R200-L/L

F-R200-L/L Cellular (LTE/WCDMA, Dual- Module), WI-FI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , GPS(Option)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online WCDMA (3G)/WCDMA(3G) kết nối IEC101/IEC104/DNP3.0/Modbus RTU/TCP Four-Faith F-DPU100-W/W

F-DPU100-W/W Cellular (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Dual-Module), WIFI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) ,1*RS-232,5*RS-485

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dua Sim Online WCDMA(3G)/WCDMA(3G) Wi-Fi VPN Four-Faith F-R200- W/W

F-R200- W/W Cellular (WCDMA/HSDPA/HSUPA/H SPA+, Dual-Module), WI-FI, SIM*2, I/O(2*DI, 1*DO, 1*Relay.) , GPS(Option)

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dual SIM Card LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-FS

Router công nghiệp Dual SIM Card LTE (4G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-FS

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp Dual SIM Card WCDMA (3G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-WS

Router công nghiệp Dual SIM Card WCDMA (3G) VPN Wi-Fi Alotcer AR7000-WS

Đọc tiếp
Vendor:

Router công nghiệp Dual sim LTE (4G) Wi-Fi VPN 3Onedata IRT5300-AW-5T2D

Router công nghiệp Dual sim LTE (4G) Wi-Fi VPN 3Onedata IRT5300-AW-5T2D

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Router công nghiệp Dual Sim LTE (4G)/WCDMA Wi-Fi VPN Four-Faith F3846

Router công nghiệp Dual Sim LTE (4G)/WCDMA Wi-Fi VPN F3846

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp Dual Sim LTE + GPS Wi-Fi VPN Four-Faith F7A46

Router công nghiệp Dual Sim LTE + GPS Wi-Fi VPN Four-Faith F7A46

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith
1 2 3 4 5

Router công nghiệp GPRS/WCDMA (3G) / LTE (4G) VPN + Wi-fi Four-Faith, ICP DAS