Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) - Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways)

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) – Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways) hãng 3Onedata, ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET

Bộ chuyển đổi CAN BUS Gateway

Bộ chuyển đổi CAN BUS Gateway
Xem thêm

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP
Xem thêm

Thiết bị truyền thông hiện trường (Fieldbus) – Bộ chuyển đổi giao thức (Protocols Gateways) hãng 3Onedata, ICP DAS, Fieldbus Solutions, Bộ chuyển đổi giao thức, Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII, CAN Bus, CANopen, DeviceNet, J1939, PROFIBUS, HART, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, and PROFINET