Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp Din-Rail (Unmanaged)

Switch công nghiệp Din-Rail (Unmanaged)

Switch công nghiệp Din-Rail (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS

Hiển thị 1–16 trong 128 kết quả

Module 5 cổng Ethernet ICP DAS I-8135W

I-8135W-G CR 5-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES3016-6F

ES3016-6F(M):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(S):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(SS):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-4F

IES3020-4GS-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES3016-4F

IES3016-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-2F

IES3020-4GS-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES3016-2F

IES3016-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS

IES3020-4GS:
16-port 10/100Base-T(X) + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), DIN-Rail mounted, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES3016

IES3016:
16-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, DIN-Rail mounted , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet ICP DAS NSM-216

NSM-216 CR Unmanaged 16-port Industrial 10/100 Base-TX Ethernet Switch with metal casing (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020G-4GS

IES3020G-4GS is an industrial grade, unmanaged Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports and 4 Gigabit SFP slots

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES3020G-16GT

IES3020G-16GT is an industrial grade, unmanaged Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet ICP DAS NSM-316G

NSM-316G CR 16-PORT GBE Ethernet Unmanaged Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RS-405FC

RS-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RSM-405FC

RSM-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RS-405FT

RS-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RSM-405FT

RSM-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 6 7 8

Switch công nghiệp Din-Rail (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS