Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp quản lý (Layer 3) hãng Oring, 3Onedata

Hiển thị 1–16 trong 33 kết quả

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng 10G SFP ORing IGS-RX164GP+

Industrial advanced Layer 3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP multi-mode LC ORing DGS-R9812GP-MM-AIO_S_EU

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP multi-mode LC ORing DGS-R9812GP-MM-AIO_S_JP

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP multi-mode LC ORing DGS-R9812GP-MM-AIO_S_UK

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP multi-mode LC ORing DGS-R9812GP-MM-AIO_S_US

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP ORing IGS-R9812GP

Industrial Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP single-mode LC ORing DGS-R9812GP-SS-AIO_S_EU

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP single-mode LC ORing DGS-R9812GP-SS-AIO_S_JP

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP single-mode LC ORing DGS-R9812GP-SS-AIO_S_UK

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet+12 cổng Gigabit SFP single-mode LC ORing DGS-R9812GP-SS-AIO_S_US

Industrial desktop type Layer-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-R9084GP

Industrial Layer-3 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Combo Gigabit SFP + 4 cổng quang 10GbE SFP 3Onedata ICS5028G-4XGS-8GC

28-port Gigabit/10 Gigabit Layer 3 Managed Industrial Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp rack mount 24 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng 10G SFP Oring RGS-R9244GP+_EU

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24×10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp rack mount 24 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng 10G SFP Oring RGS-R9244GP+_JP

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24×10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp rack mount 24 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng 10G SFP Oring RGS-R9244GP+_UK

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24×10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp rack mount 24 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng 10G SFP Oring RGS-R9244GP+_US

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24×10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking
1 2 3

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp quản lý (Layer 3) hãng Oring, 3Onedata