Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp Rackmount (Managed)

Switch công nghiệp Rackmount (Managed)

Switch công nghiệp Rackmount (Managed)

Hiển thị 1–16 trong 24 kết quả

Switch công nghiệp 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata PS5026G-2GS-24PoE

PS5026G-2GS-24PoE(26-port 10/100/1000M Managed PoE Switch), 24 Port 10/100/1000Mbps self-adaption RJ45 port, and 2 Port 100/1000Mbps SFP optical ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata PS5010G-2GS-8PoE

PS5010G-2GS-8PoE(10-port 10/100/1000M Managed PoE Switch),8 Port 10/100/1000Mbps self-adaption RJ45 port, and 2 Port 100/1000Mbps SFP optical ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-12F

IES5028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES5024-12F

IES5024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-8F

IES5028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet +4 cổng quang Combo Gigabit SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES5028G-4GS-8GC-16GT

IES5028G-4GS-8GC-16GT:
4-port 1000Base-X SFP + 8-port Gigabit Combo +16-port 10/100/1000Base-T(X), 2P(100-240VAC), rack-mounted

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 18 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES5024-8F

IES5024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-4F

IES5028-4GS-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES5024-4F

IES5024-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-2F

IES5028-4GS-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES5024-2F

IES5024-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS

IES5028-4GS:
24-port 10/100Base-T(X) + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), Web managed, Rack mounted, 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Ethernet 3Onedata IES5024

IES5024:
24-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, Web managed, Rack mounted, 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 24 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-24F

IES5028-4GS-24F(M):
24-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(S):
24-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-8F(SS):
24-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 24 cổng quang 3Onedata IES5024-24F

IES5024-24F(M):
24-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-24F(S):
24-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES5024-24F(SS):
24-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-20F

IES5028-4GS-20F(M):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-20F(S):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES5028-4GS-20F(SS):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Switch công nghiệp Rackmount (Managed) 3Onedata, ICP DAS