Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp Rackmount (UnManaged)

Switch công nghiệp Rackmount (UnManaged)

Switch công nghiệp Rackmount (UnManaged)

Hiển thị 1–16 trong 22 kết quả

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES1024-12F

IES1024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-12F

IES1028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES1024-8F

IES1024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-8F

IES1028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata ES1016

ES1016:
16-port 10/100Base-T(X), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES1024-4F

IES1024-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-4F

IES1028-4GS-4F(M):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-4F(S):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-4F(SS):
20-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES1024-2F

IES1024-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-2F

IES1028-4GS-2F(M):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-2F(S):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-2F(SS):
22-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata ES1026-2F

ES1026-2F(M):
24-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
ES1026-2F(S):
24-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
ES1026-2F(SS):
24-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS

IES1028-4GS:
24-port 10/100Base-T(X) + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), Rack mounted, 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 3Onedata ES1024

ES1024:
24-port 10/100Base-T(X), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 3Onedata IES1024

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 3Onedata IES1024

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng quang 3Onedata IES1024-24F

IES1024-24F(M):
24-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-24F(S):
24-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-24F(SS):
24-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 24 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-24F

IES1028-4GS-24F(M):
24-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-24F(S):
24-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-24F(SS):
24-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang 3Onedata IES1024-20F

IES1024-20F(M):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-20F(S):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-20F(SS):
4-port 10/100Base-T(X) + 20-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2

Switch công nghiệp Rackmount (UnManaged) 3onedata, ICP DAS