Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch công nghiệp (Unmanaged)

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS, ORing giá tốt nhất

Hiển thị 1–16 trong 74 kết quả

Switch công nghiệp 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES3016-6F

ES3016-6F(M):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(S):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-6F(SS):
10-port 10/100Base-T(X) + 6-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES1024-12F

IES1024-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-12F

IES1028-4GS-12F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-12F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 12-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-4F

IES3020-4GS-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES3016-4F

IES3016-4F(M):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(S):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-4F(SS):
12-port 10/100Base-T(X) + 4-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS-2F

IES3020-4GS-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC
IES3020-4GS-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4-port 1000Base-FX(SFP socket), 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES3016-2F

IES3016-2F(M):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(S):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 12-48VDC
IES3016-2F(SS):
14-port 10/100Base-T(X) + 2-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 14 cổng Ethernet+2 cổng SFP ORing IES-1142P

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14×10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP sock

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020-4GS

IES3020-4GS:
16-port 10/100Base-T(X) + 4-port 1000Base-FX(SFP socket), DIN-Rail mounted, 12~48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES1024-8F

IES1024-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC , 100~240VAC/DC
IES1024-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC , 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang+ 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES1028-4GS-8F

IES1028-4GS-8F(M):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Multi-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(S):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode SC/ST/FC + 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC
IES1028-4GS-8F(SS):
16-port 10/100Base-T(X) + 8-port 100Base-FX Single-mode, single fiber SC/ST/FC+ 4 port 1000Base-FX(SFP socket), 100~240VAC/DC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES3016

IES3016:
16-port 10/100Base-T(X) Industrial Ethernet Switch, DIN-Rail mounted , 12-48VDC

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet ORing IES-1160

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X)

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet+2 cổng Gigabit Combo ORing IES-1162GC

 

Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

 

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES3020G-4GS

IES3020G-4GS is an industrial grade, unmanaged Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports and 4 Gigabit SFP slots

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES3020G-16GT

IES3020G-16GT is an industrial grade, unmanaged Ethernet switch which supports 16 Gigabit Ethernet Ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata
1 2 3 4 5

Switch (Thiết bị chuyển mạch ) công nghiệp (Unmanaged) 3Onedata, ICP DAS, ORing giá tốt nhất