Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485 ICP DAS

The Bluetooth technology is a short range wireless technology, and it’s the piconet network. The Bluetooth technology is defined and maintained by the Bluetooth Special Interest Group (SIG). The newest Bluetooth technology is Bluetooth 4.0, and it also calls Bluetooth low energy (LE). The Bluetooth LE has the following features like worldwide operation, robust, short range, low power and built-in most of mobile devices.

The ICP DAS provides various Bluetooth LE products such as RS-232/RS-485 to Bluetooth LE and USB to Bluetooth LE converters.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485 ICP DAS