Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G)

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G) 3Onedata, ORing, ICP DAS

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3825I-142

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3825I-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3825I-342

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3825I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4825I-641

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4825I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G) 3Onedata, ORing, ICP DAS