Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M)

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M) 3Onedata, ORing, ICP DAS

Hiển thị một kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB3525I-541

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB3525I-541

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB3525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB3525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB3525I-741

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB3525I-741

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4525I-541

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4525I-541

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4525I-741

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4525I-741

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW2525I-242

Module quang SFP công nghiệp 155M, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW2525I-242

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3525I-542

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3525I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4525I-742

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4525I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M) 3Onedata, ORing, ICP DAS