Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Phụ kiện công nghiệp » Dây nhảy quang

Dây nhảy quang

Dây nhảy quang các loại, single mode (SM), Multi Mode (MM) với các loại chuẩn SC, FC, LC, ST với chiều dài tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng

Dây nhảy quang MM

Dây nhảy quang Multi - Mode (MM)
Xem thêm

Dây nhảy quang OM3

Dây nhảy quang OM3
Xem thêm

Dây nhảy quang OM4

Dây nhảy quang OM4
Xem thêm

Dây nhảy quang SM

Dây nhảy quang Single Mode (SM)
Xem thêm

Dây nhảy quang các loại, single mode (SM), Multi Mode (MM) với các loại chuẩn SC, FC, LC, ST với chiều dài tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng