Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch PoE công nghiệp

Switch PoE công nghiệp 3Onedata, ICP DAS

Hiển thị 1–16 trong 110 kết quả

Injector PoE 24 VDC ICP DAS tNS-200IN-24V

tNS-200IN CR PoE Injector for 1 PoE port (uses unused pairs), 48 V input (RoHS)
tNS-200IN-24V CR PoE Injector for 1 PoE port (uses unused pairs), 24 V input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Injector PoE 48 VDC ICP DAS tNS-200IN

tNS-200IN CR PoE Injector for 1 PoE port (uses unused pairs), 48 V input (RoHS)
tNS-200IN-24V CR PoE Injector for 1 PoE port (uses unused pairs), 24 V input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Splitter PoE công nghiệp ICP DAS NS-200PS

NS-200PS CR Industrial PoE Splitter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RSM-405FCS

RSM-405FCS CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata PS5026G-2GS-24PoE

PS5026G-2GS-24PoE(26-port 10/100/1000M Managed PoE Switch), 24 Port 10/100/1000Mbps self-adaption RJ45 port, and 2 Port 100/1000Mbps SFP optical ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode SC ICP DAS NSM-205FC

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode ST ICP DAS NS-205FT

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode ST ICP DAS NSM-205FT

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode SC ICP DAS NS-205AFC-T

NS-205AFC-T CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode SC ICP DAS NSM-205AFC-T

NSM-205AFC-T CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch; metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode ST ICP DAS NS-205AFT-T

NS-205AFT-T CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Single mode SC ICP DAS NS-205FCS

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Single mode SC ICP DAS NSM-205FCS

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Single-mode 30KM SC ICP DAS NS-205AFCS-T

NS-205AFCS-T CR Single-mode 30 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Single-mode 30KM SC ICP DAS NSM-205AFCS-T

NSM-205AFCS-T CR Single-mode 30 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch; metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Single-mode 60KM SC ICP DAS NS-205AFCS-60T

NS-205AFCS-60T CR Single-mode 60 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 7

Switch PoE công nghiệp 3Onedata, ICP DAS