Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Switch PoE công nghiệp (Managed)

Switch (Thiết bị chuyển mạch) PoE công nghiệp (Managed) 3onedata, ORing giá tốt nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet+2 cổng Ethernet Oring IPS-2042TX

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4×10/100Base-T(X) P.S.E. and 2×10/100Base-T(X)

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet+2 cổng quang Multi-mode SC ORing IPS-2042FX-MM-SC

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4×10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet+2 cổng quang single-mode SC Oring IPS-2042FX-SS-SC

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4×10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet+2 cổng SFP Oring IPS-2042P

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4×10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+2 cổng 2.5G SFP+2 cổng 10G SFP ORing IGPS-9822DGP+

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E ports and 2×100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit Ethernet+2 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-9842GTP

Industrial 14-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit Ethernet+2 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-9842GTP-24V

Industrial 14-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-9084GP

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-9084GP-60W

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) 60Watts P.S.E. ports and 4×100/1000Base-X, SFP socket

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet+4 cổng Gigabit SFP ORing IGPS-9084GP-LA

Industrial Slim 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4×100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

Đọc tiếp
Vendor: ORing Industrial Networking

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS716-2GC-4POE

The IPS716-2GC-4POE is an industrial grade, managed and redundancy PoE Ethernet switch. The IPS716-2GC-4POE switch provides 4 ports Fast Ethernet PoE and 2 ports Combo Gigabit SFP slots or 10/100/1000Base-T(X) ports

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-4T-4POE

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 4 cổng Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-4T-4POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-8POE

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-8POE

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IPS7112G-4GS-8GPoE

IPS7112G-4GS-8GPOE is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch which supports 8 Gigabit PoE ports and 4 Gigabit SFP slots.

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Switch (Thiết bị chuyển mạch) PoE công nghiệp (Managed) 3onedata, ORing giá tốt nhất