Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Thiết bị không dây công nghiệp » Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem

Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem

Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 25 kết quả

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus RTU ICP DAS IR-210

IR-210 CR
Universal IR Learning Remote Module (6 IR outputs), including two CA-IR-SH2251 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus RTU ICP DAS IR-712A

IR-712A CR Universal IR Learning Remote Module (2 IR outputs, 224 IR Cmds), with 2 CA-IR-SH2251 & 1 CA-0910 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi IR sang Modbus TCP ICP DAS IR-712-MTCP

IR-712-MTCP CR Universal IR Learning Remote Module (MBTCP, 2 IR outputs, 512 IR Cmds) with 2 CA-IR-SH2251 (RoHS)
IR-712-MTCP-5 CR
Universal IR Learning Remote Module (MBTCP, 2 IR outputs, 512 IR Cmd) with 2 CA-IR-SH2251-5 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/RS-422/RS-485 sang Bluetooth LE ICP DAS tBLE-720

tBLE-720 CR RS-232/RS-422/RS-485 to Bluetooth LE Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang Bluetooth LE ICP DAS BLE-USB

BLE-USB CR USB to Bluetooth LE Converter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển IR 10 kênh đầu ra Relay kết nối Modbus RTU ICP DAS IR-310-RM

IR-310-RM CR
IR Controlled 10-channel High Power Relay Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ nhận hiệu vị trí cục bộ ICP DAS WLS-R01

WLS-R01 CR Wireless Locating System Receiver (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) ICP DAS WLS-T01

WLS-T01 CR Wireless Locating System Transmitter (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Locating) ICP DAS WLS-T02

WLS-T02 CR Wireless Locating System Transmitter (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ phát tín hiệu vị trí cục bộ (Wireless Location) ICP DAS WLS-T11

WLS-T11 CR Wireless Location System Transmitter (RoHs)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Radio & GPS & Bluetooth & IR & WLS Modem ICP DAS