Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Thiết bị không dây công nghiệp » Zigbee & Lora & NB-IoT Modules

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules & Gateway

Hiển thị 1–10 trong 32 kết quả

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2570

ZT-2570 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2571

ZT-2571 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2550

ZT-2550 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2551

ZT-2551 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang ZigBee ICP DAS ZT-USBC

ZT-USBC CR USB to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Zigbee Modbus 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-211-ZT

MDC-211-ZT CR ZigBee Modbus data concentrator with 1 x Ethernet, 1 x RS-232 and 1 x RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) ICP DAS ZT-2510

ZT-2510 CR ZigBee Repeater (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

F8114 ZigBee GPRS IP Modem

F8114 ZigBee GPRS IP Modem

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

F8125 ZigBee+GPRS Router

F8125 ZigBee+GPRS Router

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

F8134 ZigBee+GPRS WIFI Router

F8134 ZigBee+GPRS WIFI Router

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith
1 2 3 4

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules & Gateway Four-Faith, ICP DAS