Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules & Gateway

Hiển thị 1–16 trong 29 kết quả

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2570

ZT-2570 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2571

ZT-2571 CR Ethernet/RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Host, ZigBee Coordinator) ZT-2550

ZT-2550 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee (Slave, ZigBee Router) ZT-2551

ZT-2551 CR RS-485/RS-232 to ZigBee Converter (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi USB sang ZigBee ICP DAS ZT-USBC

ZT-USBC CR USB to ZigBee Converter (Host, ZigBee Coordinator) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi Zigbee Modbus 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-211-ZT

MDC-211-ZT CR ZigBee Modbus data concentrator with 1 x Ethernet, 1 x RS-232 and 1 x RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) ICP DAS ZT-2510

ZT-2510 CR ZigBee Repeater (Slave, ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu phát sóng LoraWan Gateway Four-Faith F8L10GW

F8L10GW LoraWan Gateway

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Cầu nối tín hiệu ZigBee (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) ICP DAS ZT-2530M

ZT-2530M CR ZigBee Bridge Module (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Modem LoRa Terminal Four-Faith F8L10T

F8L10T LoRa Terminal

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+GPRS IP Four-Faith F8916-L-G

F8916-L-G LoRa+GPRS IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+LTE IP Four-Faith F8916-L-L

F8916-L-L LoRa+LTE IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+WCDMA (3G) IP Four-Faith F8916-L-W

F8916-L-W LoRa+WCDMA IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem NB-IOT Terminal Four-Faith F2910

Terminal NB-IOT Four-Faith F2910

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem ZigBee GPRS IP Four-Faith F8114

F8114 ZigBee GPRS IP Modem

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem ZigBee IP Four-Faith F8914

F8914 ZigBee IP Modem

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith
1 2

Zigbee & Lora & NB-IoT Modules & Gateway Four-Faith, ICP DAS