Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ phát hình kỹ thuật số (Digital Signage Player)

Bộ phát hình kỹ thuật số (Digital Signage Player)

Axiomtek presents four digital signage product lines: OPS-compliant digital signage, industrial grade digital signage system, digital signage box player, and software

Hiển thị 1–16 trong 19 kết quả

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek DSB320-842

DSB320-842
Fanless Digital Signage Player with Intel® Celeron® Processor J1900 up to 2.42 GHz

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek DSB550-880

DSB550-880
High Performance Digital Signage Player with 4th Generation Intel® Core™ i5/i3 Processor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek DSP300-318

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek DSP300-318
Digital Signage Player with Intel® Pentium® Processor N4200 & Celeron®
Processor N3350, DisplayPort++, HDMI, 2 GbE LANs and 4 USB

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS300-310

OPS300-310
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with Intel® Celeron® Processor N3350 and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS500-501

OPS500-501
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 6th/7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® Q170 and AMT 11.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS500-501-H

OPS500-501-H
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with 6th/7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and Intel® H110 Chipset

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS500-520-H

OPS500-520-H
Open Pluggable Specification (OPS) 4K Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS700-520

OPS700-520
Open Pluggable Specification-Plus (OPS+) Digital Signage Player with 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor and TPM 2.0

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS860-HM

OPS860-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Socket G2 Intel® Core™ i5/i3 & Intel® HM65

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS870-HM

OPS870-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Socket G2 Intel® Core™ i5/i3 and Intel® HM76 Chipset

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS871

OPS871
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Socket G2 Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor, Intel® QM77 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS871-HM

OPS871-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 3rd Gen Intel® Core™ i5/i3 Processor, Intel® HM76 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS875

OPS875
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS880

OPS880
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ Processor, Intel® QM87 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS880-HM

OPS880-HM
Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ Processor, Intel® HM86 and TPM 1.2

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS882-HM

OPS882-HM
IPSS/OPS Digital Signage Player with 4th Gen Intel® Core™ i5 Processor, Intel® HM86, 4K2K and AVB (Audio Video Bridging) 802.1AS

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek
1 2

Bộ phát hình kỹ thuật số (Digital Signage Player) Axiomtek, Digital Signage Solutions,Intel OPS Digital Signage,IPSS Digital Signage Display, Industrial Grade Digital Signage System,Digital Signage Box Player,Web Based Software