Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính công nghiệp » Bo mạch máy tính công nghiệp

Bo mạch máy tính công nghiệp

Bo mạch máy tính công nghiệp

Hiển thị 1–16 trong 223 kết quả

13-slot ATX-supported PICMG 1.3 Bus Passive Backplane Axiomtek FAB119

13-slot ATX-supported PICMG 1.3 Bus Passive Backplane Axiomtek FAB119

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 0513

NBP 0513 (P/N: 79N0051301X00) RoHS Compliant
PICMG 1.3 5-slot backplane ,1 SHB Slot, 1 x PCIE x16, 3 x PCI

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch BackPlane Nexcom NBP 0522

NBP 0522 (P/N: 79N0052200X00)
PICMG 1.3 W/SBC slot, 2 PCE X 1, and 2 x PCI slot

NPB0522-BX (P/N: 79N0052201X00)
PICMG 1.3 W/SBC slot, 1 PCE X 4, 1 PCE X 16 and 2 x PCI slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 0641

NBP 0641 (P/N: 79N0064100X00) RoHS Compliant
PICMG 1.3 6-slot backplane,1 SHB Slot, 1 x PCIE x16, 3 x PCIEx1, 1 x PCI

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 0926

NBP 0926 (P/N: 79N0092601X00) RoHS Compliant
PICMG 1.3 9-slot backplane for 4U chassis w/ 1 SHB slot, 6 x PCI slots, 1 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe x4

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 1358

NBP 1358 (P/N: 79N0135801X00)
PICMG 1.3 14-slot backplane for 4U chassis w/ 1 x SHB slot, 3 x PCIe x1 and 1 x PCIe x16

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 1407P

NBP 1407P (LF) (P/N: 79N1407P00X00)
PICMG 1.0 14-slot backplane for 4U chassis w/ SBC slot, 7 PCI slots, 5 ISA slots.

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 1412-64

NBP 1412-64(LF) (P/N: 10N14126400X0)
PICMG 1.0 14-slot backplane for 4U Chassis w/ SBC slot, 12 PCI-X slots. 1 ISA slot

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 1412X1

NBP 1412X1 (P/N: 79N0141201X00)
PICMG 1.3 14-slot backplane for 4U chassis w/ 1 SHB slot, 12 PCIex

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14210

NBP 14210 (P/N: 79N1421000X00)
PICMG 1.3 14-slot backplane for 4U chassis w/ 1 SHB slot, 10 PCI slots, 1 PCIe x16, 1 PCIe x4

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14282

NBP 14282 (P/N: 79N01428200X0) RoHS Compliant
PICMG 1.3 13-slot backplane for 4U chassis, 1 SHB Slot, 1 x PCIEx 8, 1 x PCIE x4, 2 x PCI 32-bit, 8 x PCI-X

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14534

NBP 14282 (P/N: 79N01428200X0) RoHS Compliant
PICMG 1.3 13-slot backplane for 4U chassis, 1 SHB Slot, 1 x PCIEx 8, 1 x PCIE x4, 2 x PCI 32-bit, 8 x PCI-X

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14570-BX

NBP 14570-BX (P/N: 79N1457001X00)
PICMG 1.3 14-slot backplane for 4U chassis w/ 1 SHB slot, 7 PCI slots, 1 PCIe x16, 4 PCIe x1

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14670

NBP14670 (P/N: 79N0146701X00) RoHS Compliant
PICMG 1.3 13-slot backplane for 4U chassis,1 x SHB slot, 1 x PCIE x16, 4 x PCIE x4, 7 x PCI

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 14P12

NBP 14P12 (P/N: 79N0014P01X00) RoHS Compliant
PICMG 1.0 15-slot backplane for 4U chassis w/ 1 SHB slot, 2 PICMG1.0 Slot, 1 x ISA, 12 x PCI

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Bo mạch Backplane Nexcom NBP 19216

NBP19216 (P/N: 79N0192101X00) RoHS Compliant
PICMG 1.3 20-slot backplane for 4U chassis, 1 SHB Slot, 1 x PCIE x16, 1 x PCIE x4, 16 x PCI 32-bit

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom
1 2 3 4 12 13 14

Bo mạch máy tính công nghiệp Nexcom, Axiomtek, IBASE