Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch máy tính công nghiệp

Bo mạch máy tính công nghiệp

Hiển thị 1–16 trong 165 kết quả

13-slot ATX-supported PICMG 1.3 Bus Passive Backplane Axiomtek FAB119

13-slot ATX-supported PICMG 1.3 Bus Passive Backplane Axiomtek FAB119

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB811

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB818

Intel® Atom™ x7/ Pentium®/ Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB822

Intel® Pentium® Silver / Celeron® processor SoC 3.5-inch Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB892

Intel® Atom™ Processor E600 Series 3.5″ Disk-Size SBC w/ Intel® EG20T Chipset

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB897

Intel® Atom™ Processor E3845/E3827 SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB898

Intel® Atom™ Processor E3825/E3815 SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB899

Intel® Pentium® / Celeron® SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB903

AMD Embedded G-series SoC 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB905

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Celeron® 3.5-inch Disk Size SBC w/ Intel® QM67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB906

Intel® Celeron® 807UE 3.5″ Disk-Size SBC w/ Intel® HM65 PCH

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB908

4th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5″ Disk-Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB909

5th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB915

6th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB916

7th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Bo mạch 3.5″ Single Board Computer (SBC) máy tính nhúng công nghiệp iBase IB917

7th/6th Gen Intel® Core™ U-series Processor 3.5-inch Disk Size SBC

Đọc tiếp
Vendor: iBase
1 2 3 4 9 10 11

Bo mạch máy tính công nghiệp Axiomtek