Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Axiomtek

Hiển thị một kết quả duy nhất

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 10.1 inch Axiomtek P6103W

P6103W
10.1″ WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 10.4 inch Axiomtek P6101

P6101
10.4″ XGA TFT Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 10.4 inch Axiomtek P6101O

P6101O
10.4″ XGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 12.1 inch Axiomtek P6121

P6121
12.1″ XGA TFT Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 12.1 inch Axiomtek P6121O

P6121O
12.1″ XGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 15 inch Axiomtek P6151

P6151
15″ XGA TFT Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 15 inch Axiomtek P6151O

P6151O
15″ XGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 15.6 inch Axiomtek P6157W-V2

P6157W-V2
15.6″ WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 17 inch Axiomtek P6171-V2

P6171-V2
17″ SXGA TFT Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 17 inch Axiomtek P6171O

P6171O
17″ SXGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 18.5 inch Axiomtek P6187W-V2

P6187W-V2
18.5″ WXGA TFT Widescreen Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191

P6191
19″ SXGA TFT Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191O

P6191O
19″ SXGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 21.5 inch Axiomtek P6217W

P6217W
21.5″ FHD TFT Widescreen Industrial LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 8.4 inch Axiomtek P6841O

P6841O
8.4″ SVGA TFT Industrial Open Frame Monitor

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Axiomtek