Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Màn hình cảm ứng công nghiệp hãng Axiomtek

Màn hình cảm ứng công nghiệp hãng Axiomtek

Lượt xem: 175

Màn hình cảm ứng công nghiệp hãng Axiomtek Industrial Touch Monitor

Model LCD Resolution Brightness I/O Connectors
P6171-V2 17-inch SXGA TFT 1280 x 1024 250 nits DVI-D,VGA, HDMI
P6841O 8.4″ SVGA TFT 800 x 600 450 nits DVI-D, VGA, HDMI, Audio
P6157W-V2 15.6-inch WXGA TFT 1366 x 768 300 nits VGA, HDMI, DVI, Audio
P6187W-V2 18.5-inch WXGA TFT 1366 x 768 300 nits VGA, HDMI, DVI, Audio
P6191O 19-inch SXGA TFT 1280 x 1024 250 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6191 19-inch SXGA TFT 1280 x 1024 250 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6101 10.4-inch XGA TFT 1024 x 768 350 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6101O 10.4-inch XGA TFT 1024 x 768 350 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6217W 21.5-inch TFT FHD LCD 1920 x 1080 250 nits VGA, HDMI, DVI, Audio
P6103W 10.1-inch WXGA TFT 1280 x 800 350 nits VGA, HDMI, DVI-D

 

P6151 15-inch XGA TFT 1024 x 768 420 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6151O 15-inch XGA TFT 1024 x 768 420 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6121 12.1-inch XGA TFT 1024 x 768 500 nits HDMI, DVI-D, VGA
P6121O 12.1″ XGA TFT LCD 1024 x 768 500 nits DVI-D, VGA, HDMI
P6171O 17″ SXGA TFT LCD 1280 x 1024 250 nits DVI-D, VGA, HDMI

 

Bình luận