Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm IoT Clould ICP DAS IoTstar-RA10C20

Lượt xem: 1018

IoTstar-RA10C20 IoTstar runtime with 10 accounts, 20 controllers for each account.

Vendor: ICP DAS