Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ điều khiển lập trình nhúng Standard iPAC-8000 without Ethernet ports ICP DAS iP-8411

Bộ điều khiển lập trình nhúng Standard iPAC-8000 without Ethernet ports ICP DAS iP-8411

Lượt xem: 132

iP-8411 CR Standard iPAC-8000 without Ethernet ports (RoHS)
iP-8811 CR Standard iPAC-8000 without Ethernet ports (RoHS)
iP-8441 CR Standard iPAC-8000 with 4 I/O Slots (RoHS)
iP-8841 CR Standard iPAC-8000 with 8 I/O Slots (RoHS)
iP-8441-FD CR Standard iPAC-8000 with 256 MB Flash (RoHS)
iP-8841-FD CR Standard iPAC-8000 with 256 MB Flash (RoHS)

Vendor: ICP DAS