Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 ICP DAS iP-8447

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 ICP DAS iP-8447

Lượt xem: 205

iP-8417 CR 4 slots, Faster CPU, ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)
iP-8817 CR 8 slots, Faster CPU, ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)
iP-8447 CR 4 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)
iP-8847 CR 8 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)
iP-GUP-17000 : Upgrade the iP-8xx1 to become iP-8xx7

Vendor: ICP DAS