Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ điều khiển lập trình nhúng ICP DAS iP-8817

Lượt xem: 281

iP-8817 CR 8 slots, Faster CPU, ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)

Vendor: ICP DAS