Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Carrier Board iBase IP409

Carrier Board iBase IP409

Lượt xem: 233

IP409 Flex ATX COM Express Type 6 carrier board

Vendor: iBase