Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Carrier Board iBase IP416

Carrier Board iBase IP416

Lượt xem: 236

IP416-LV Micro ATX Qseven carrier board, supportsLVDS
IP416 Micro ATX Qseven carrier board, supports eDP

Vendor: iBase