Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Lorenz Messtechnik Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị đo Momen, đo lực kéo, đo lực nén, tại trọng (Load Cell) hãng Lorenz Messtechnik - Đức tại Việt Nam

Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz ALMEMO® 202 (AL202)

Strain gauge amplifier ALMEMO 202 with data logger, hand held and battery operated, for D7 measuring connectors from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz GM80

Strain Gauge Amplifiers, Hand Held Data Loggers and Battery Operated Strain Gage Amplifiers from Lorenz Messtechnik GmbH, the Manufacturer and Supplier, Measuring Amplifier with Data Logger GM80, Hand Held

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị sách tay cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz GM77

DC Voltage Measuring Amplifier for Strain Gauge Sensors GM77, with Calibration Control Switch and Maximum Value Memory- Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz PAX-DP

Programmable 2-Channel Industry- Built-In Measuring Device PAX-DP

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz PAX

Programmable Industry-Digital Built-In Measuring Device PAX

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz GM80-PA

Amplifiers with data logger for active and SG-sensors as force and torque sensors or load cells from Lorenz Messtechnik GmbH, the manufacturer of measurement, Measuring Amplifier with Data Logger GM80-PA – Lorenz Messtechnik

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị 2 thông số Torque/Speed, Torque/Angle, Force/Displacement Lorenz DD-2002

Dual-Range Digital Display DD-2002 for Torque/Speed, Torque/Angle, or Force/Displacement Measurement produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và điều khiển cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz PAX-LC-TG

Micro-Processor Controlled Display Device PAX-LC-TG in small housing, for passive and active signals and with RS 232- Interface from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ hiển thị và lưu trữ dữ liệu (Datalogger) cho cảm biến đo lực (Strain Gauge) Lorenz GM80-TG

Measuring Amplifier with Data Logger GM80-TG for up to 3000 measured values for active & strain gauge sensors produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Bộ đổi nguồn cho bộ khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu lực (Strain Gauge) Lorenz GM41-NT

Power Supply Unit GM41-NT, DIN Mounting Rail Device

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik
1 2 3 4 5 6 18