Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Lorenz Messtechnik

Lorenz Messtechnik Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị đo Momen, đo lực kéo, đo lực nén, tại trọng (Load Cell) hãng Lorenz Messtechnik - Đức tại Việt Nam

Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén 0.5..1000 kN Lorenz K-12

Compression & tension force transducer K-12, with rod ends, made of stainless steel, protected against temporary immersion in water from Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực kéo và nén 100..2000 N Lorenz K-1563

Tension & compression force transducer K-1563, with rod ends, made of stainless steel, protected against temporary immersion in water from Lorenz Messtechnik

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 100..600 kN Lorenz K-2698

Compression and tension force transducer K-2698, with through hole, made of stainless steel steel produced & distributed by Lorenz Messtechnik GmbH

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 2..100 kN Lorenz K-1250

Compression Force Transducer K-1250 – Lorenz Messtechnik GmbH, Manufacturer, force transducers, force sensor, compression, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, donut load cell, force transducer, force measurements, force gauges, force sensors, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 5..5000 kN Lorenz K-18

Compression Force Sensor K-18 – Lorenz Messtechnik GmbH, Manufacturer, force transducers, force sensor, compression, donut load cell, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, force transducer, force measurements, force gauges, force sensors, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 15..1500 kN Lorenz K-181

Compression Force Sensor K-181 – Lorenz Messtechnik GmbH, Force sensor, compression, manufacturer, compression load washer, force transducers, donut load cell, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, force transducer, force measurements, force gauges, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 0.05..100 kN Lorenz K-14

Compression Force Sensor K-14 – Lorenz Messtechnik GmbH, Manufacturer, force transducers, force sensor, compression, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, donut load cell, force transducer, force measurements, force gauges, force sensors, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 0.5..20 kN Lorenz K-2529

Compression Force Transducer K-2529 – Lorenz Messtechnik GmbH, Manufacturer, force sensors, force transducers, compression, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, force sensor, load transducer, donut load cell, force transducer, force measurements, force gauges, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 0.2..10 kN Lorenz K-2528

Compression Force Sensor K-2528 – Lorenz Messtechnik GmbH, Manufacturer, force sensors, force transducers, force sensor, compression, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, donut load cell, force transducer, force measurements, force gauges, thru hole load cell

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik

Cảm biến đo lực nén 50..150 kN Lorenz K-2283

Compression Force Transducer K-2283 – Lorenz Messtechnik GmbH, Miniature column load cell, load button, manufacturer, compression load washer, force transducers, force sensor, compression, donut load cell, pancake load cell, load sensors, force cell, bolt force sensor, load transducer, force transducer, force gauges

Đọc tiếp
Vendor: Lorenz Messtechnik
1 2 3 4 5 6 9