Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LP-5131

Lượt xem: 296

LP-5131-EN CR PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port (English Version of OS) (RoHS)

Vendor: ICP DAS