Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng PAC with Linux OS and one LAN port ICP DAS LP-5231/LP-5231M

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux OS and one LAN port ICP DAS LP-5231/LP-5231M

Lượt xem: 190

LP-5231 CR PAC with Linux OS and one LAN port (Plastic Case)(RoHS)
LP-5231M CR PAC with Linux OS and one LAN port (Metal Case)(RoHS)

Vendor: ICP DAS