Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng PAC with Linux and one LAN port ICP DAS LP-5231PM-3GWA

Bộ lập trình nhúng PAC with Linux and one LAN port ICP DAS LP-5231PM-3GWA

Lượt xem: 184

LP-5231PM-3GWA CR PAC with Linux and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Vendor: ICP DAS