Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LX-8131

Lượt xem: 250

LX-8131 Standard PAC with x86 dual-core CPU and 1 I/O Slot

Vendor: ICP DAS