Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ lập trình nhúng Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 1 I/O Slot ICP DAS LX-8171

Bộ lập trình nhúng Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 1 I/O Slot ICP DAS LX-8171

Lượt xem: 146

LX-8171 Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 1 I/O Slot
LX-8371 Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 3 I/O Slots
LX-8771 Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 7 I/O Slots

Vendor: ICP DAS