Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LX-8371

Lượt xem: 245

LX-8371 Standard PAC with E3827 dual-core CPU and 3 I/O Slots

Vendor: ICP DAS