Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LX-9171

Lượt xem: 231

LX-9171 Standard PAC with E3827 CPU, Linux OS and 1 I/O Slot

Vendor: ICP DAS