Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS LX-9731

Lượt xem: 220

LX-9731 Standard PAC with x86 dual-core CPU and 7 I/O Slots

Vendor: ICP DAS