Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus RTU & DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS M-7011D

Module RS-485 Modbus RTU & DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS M-7011D

Lượt xem: 209

M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS