Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus & DCON 6 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7015

Module RS-485 Modbus & DCON 6 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7015

Lượt xem: 137

I-7015 CR 6-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7015-G CR 6-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7015-G CR 6-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON and Modbus Protocolsl (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS