Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017

Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017

Lượt xem: 130

I-7017 CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7017-G CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7017-G CR 8-channel Analog Input Module with DCON and Modbus RTU Protocols (Gray Cover) (RoHS)
I-7017F CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Fast Sampling Version) (Blue Cover) (RoHS)
I-7017F-G CR 8-channel Analog Input Module with DCON Protocol (Fast Sampling Version) (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS