Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017C

Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017C

Lượt xem: 124

I-7017C CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
M-7017C-G CR 8-channel Current Input Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7017FC CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (fast sampling version) (Blue Cover) (RoHS)
I-7017FC-G CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (fast sampling version) (Gray Cover) (RoHS)
I-7017RC CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol with High Voltage Protection (Blue Cover) (RoHS)
I-7017RC-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7017RC-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus RTU Protocol with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS