Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7018

Module RS-485 Modbus & DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7018

Lượt xem: 246

I-7018 CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7018-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7018R CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol with High Voltage Protection (Blue Cover) (RoHS)
I-7018R-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol with High Voltage Protection(Gray Cover) (RoHS)
M-7018-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7018R-G CR 8-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS