Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 Modbus & DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7033

Module RS-485 Modbus & DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7033

Lượt xem: 179

I-7033 CR 3-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7033D CR I-7033 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7033D-G CR I-7033 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7033-G CR 3-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7033D-G CR M-7033 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS