Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 Modbus & DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7033D

Lượt xem: 275

M-7033D-G CR M-7033 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS