Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Màn hình cảm ứng (HMI) » Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon » Màn hình cảm ứng (HMI) iXT Series

Màn hình cảm ứng (HMI) iXT Series

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon iXT Series

Xem tất cả 4 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon iXT Series