Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Màn hình cảm ứng (HMI) » Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon » Màn hình cảm ứng (HMI) XT Series

Màn hình cảm ứng (HMI) XT Series

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon XT Series

Xem tất cả 8 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

CM-XT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-XT15CD-A

CM-XT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-XT15CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DE

CM-XT04CD-DE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DN

CM-XT04CD-DN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AE

CM-XT07CD-AE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AN

CM-XT07CD-AN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DE

CM-XT07CD-DE

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DE

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DN

CM-XT07CD-DN

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DN

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon XT Series