Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Màn hình cảm ứng (HMI) » Màn hình cảm ứng (HMI) ICP DAS » Màn hình cảm ứng LCD

Màn hình cảm ứng LCD

Màn hình cảm ứng LCD ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 25 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch kết nối Modbus Ethernet + RS-232/485 + card mở rộng ICP DAS VPD-133

VPD-133 CR 3.5” Touch HMI device with Ethernet, RS-232/RS-485, USB, RTC, Rubber Keypad, support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M1

TPD-283U-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M2

TPD-283U-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M3

TPD-283U-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-130-H

VPD-130-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 1, USB, RTC, Rubber Keypad and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-130N-H

VPD-130N-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 1, USB, RTC and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-132-H

VPD-132-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 2, USB, RTC, Rubber Keypad and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 3.5” LCD ICP DAS VPD-132N-H

VPD-132N-H CR 3.5″ Touch HMI device with RS-232/RS-485 x 2, USB, RTC and support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 4.3” LCD ICP DAS TPD-430-H

TPD-430-H CR 4.3″ Touch HMI device with RS-485, USB, RTC, Suitable for the Outlet Box in United States (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 4.3” LCD ICP DAS TPD-430-H-EU

TPD-430-H-EU CR 4.3″ Touch HMI device with RS-485, USB, RTC, Suitable for the European 86 x 86 mm Outlet Box (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Màn hình cảm ứng LCD ICP DAS