Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Màn hình cảm ứng (HMI) » Màn hình cảm ứng (HMI) ICP DAS » Màn hình LED công nghiệp & Text HMI

Màn hình LED công nghiệp & Text HMI

Màn hình LED công nghiệp & Text HMI ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 40 kết quả

Bộ điều khiển HMI cầm tay ICP DAS iVIEW-100-40

iVIEW-100-40 Handheld Controller with 512k flash ,512k SRAM, CPU is 40MHz

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển nhúng ICP DAS iVIEW-100-ISaGRAF

iVIEW-100-ISaGRAF ISaGRAF Handheld Controller with 512k flash ,512k SRAM

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 10.4” LCD ICP DAS VP-4136-EN

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 10.4” LCD ICP DAS VP-4136-EN

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 3.5” LCD ICP DAS VP-23W6-EN

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 3.5” LCD ICP DAS VP-23W6-EN

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 5.7” LCD ICP DAS VP-25W6-EN

InduSoft and ISaGRAF based ViewPAC with 5.7” LCD ICP DAS VP-25W6-EN

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD ICP DAS VP-4139-EN-1500

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD ICP DAS VP-4139-EN-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 5.0 ICP DAS VP-4139-EN

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 5.0 ICP DAS VP-4139-EN

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 5.0 ICP DAS VP-4139-TC

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 5.0 ICP DAS VP-4139-TC

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

InduSoft Based ViewPAC 10.4″ LCD with WinCE 7.0 ICP DAS VP-4239-CE7-1500

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Màn hình LED công nghiệp & Text HMI ICP DAS